Ovitex

Substanța activă: ulei de parafină 817 g/L
Formulare: concentrat emulsionabil (EC)
Clasificare PERICOL

Certificat omologare: 829PC/28.09.2023

CARACTERISTICI ȘI MOD DE ACȚIUNE
Ovitex este un insecto-acaricid care asigură o protecție de lungă, durată a livezilor prin exercitarea unei combateri
fizice (asfixiere) a formelor de rezistență din coronamentul pomilor.

Cultura Agent dăunător Doza Timp de pauză MRL*
mg/kg
Pomi fructiferi (specii semințoase) Păianjenul roșu al pomilor (Panonycus ulmi) 20-30 L/ha
Pomi fructiferi (specii sâmburoase, cu exceptia prunului
Pomi fructiferi pe portaltoi de măr și păr
Specii pomicole cu fructe mici în coajă lemnoasă
(nuc, alun, migdal)

Recomandări de aplicare
Prezența ouălor de iarnă ale acarienilor este o condiție obligatorie.
Perioada calendaristică câ.nd se aplică tratamentul sunt lunile Martie-Aprilie.
A se aplica înainte de înflorire, în timpul dezvoltării inflorescențelor (BBCH53-57).
Pe timpul umplerii şi aplicării se va agita continuu soluţia de stropit. Continuați agitarea până când pulverizarea
este completă. Spălați bine toate echipamentele de pulverizare cu apă și un agent de curățare specific, imediat
după utilizare. Temperatura apei ca solvent trebuie să fie peste 10°C. Se vor utiliza duze specifice aplicării
insecticidului.

Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit, şi poate varia între 1000-1500 l/ha. Presiunea
minimă în instalație trebuie să fie de 2 bari. Acoperirea corespunzătoare a coroanelor pomilor cu soluția de stropit
este o condiție esențială în reușita tratamentului

AVANTAJE:

  • Insecticid de contact cu efect asupra tuturor formelor de iernare (adulți, ouă de rezistență larve, nimfe)
  • Aplicat în condiții tehnice optime asigură o ‘’curățenie,, optimă în livadă
  • Controlează dăunătorii cheie în livadă
  • Variantă sigură de control pentru livezile mature