Teflix

Substanța activă: teflutrin 15 g/kg
Formulare: GR (granule)
Clasificare CLP: Atenţie

Certificat omologare: 643PC/24.11.2020

Mod de actiune
TEFLIX este un insecticid pentru sol ce contine 15 g/kg teflutrin. Produsul este un piretroid de sinteza, destinat combaterii viermilor sarma și a viermelui vestic al radacinilor. Se aplica prin incorporare în sol pe rand, odata cu semanatul. Actioneaza prin contact și vapori la nivelul sistemului nervos al insectelor.

Cultura Agent de daunare Doza
Porumb Viermi sârmă (Agriotes spp.)

Viermele vestic al rădăcinilor (Diabrotica virgifera virgifera)

7 kg/ha

(se aplica anual)

sau

7 – 12 kg/ha*

(o aplicare la doi ani)

*în cazul unor infestari puternice, se poate aplica doza maxima de 12 kg/ha, o data la doi ani

Floarea soarelui Viermi sârmă (Agriotes spp.) 7 kg/ha

(se aplica anual)

sau

7 – 12 kg/ha*

(o aplicare la doi ani)

*în cazul unor infestari puternice, se poate aplica doza maxima de 12 kg/ha, o data la doi ani

Instructiuni de utilizare

La porumb, doza maxima de utilizare este de 12 kg/ha. Aceasta doza poate fi utilizata numai o data la 2 ani pe aceeasi suprafata în cazul unor infestari puternice. Doza de 7 kg/ha poate fi aplicata în fiecare an la porumbul cultivat în monocultura și numai în cazuri de infestare scazuta, pentru a evita crearea de forme rezistente.

La floarea soarelui, doza maxima de utilizare recomandata este de 10 kg/ha, pentru care aplicarea este autorizata o data la doi ani. Doza de 7 kg/ha este recomandata acolo unde gradul de infestare cu viermi sârmă este redus.

Pentru a evita riscul dezvoltării rezistenței, Teflix se aplica în alternanta cu produse având mecanisme diferite de acțiune.

TEHNICA DE APLICARE

Produsul se folosește fără diluare și se aplica cu echipamente granuloaplicatoare montate pe samanatori. Curatati cu atenție echipamantele imediat după utilizare.

 

SELECTIVITATE: Produsul nu este fitotoxic pentru culturile și dozele la care este autorizat.  

SPALAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT: Toate echipamentele de aplicare și hainele contaminate, trebuie spalate, curatate cu solutie de detergent și clatite cu apa curata. Lichidul contaminat rezultat în urma curatarii, trebuie sa fie eliminat în conditii de siguranta în conformitate cu reglementarile locale

MASURI DE IGIENA ȘI PROTECTIA MUNCII

A se evita inhalarea și contactul produsului cu pielea. A se evita orice expunere care nu este necesară. În timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protectie, mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice, ochelari de protecție. Manipulați cu produsul în așa fel, incat să minimizați prăfuirea. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Se interzice consumul de alimente și de băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării produsului. La terminarea lucrului și inaintea pauzelor se spală mâinile și orice altă zonă expusă cu săpun. Spălați-vă bine după scoaterea echipamentului individual de protecție.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Recomandari generale: Dacă vă simțiți rău dupa expunerea la acest produs (furnicături ale pielii, amorțirea buzelor și a limbii, greață, vărsături, dificultăți de respirație etc.) contactați medicul și arătați eticheta produsului și fisa cu date de securitate. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

După inhalare: Întrerupeți munca. Mutati persoana expusa la aer curat și mențineți-o în repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Scoateți îmbrăcămintea contaminată, dacă este posibil. Asigurați calmul fizic și psihic.

După contactul cu pielea: Îndepărtați produsul de pe piele, scoateti îmbrăcămintea contaminată și spălați părțile expuse ale pielii cu săpun și apă, apoi clătiți cu apă caldă. În caz de contaminare extinsă a pielii, faceți un duș.

După contactul cu ochii: Spălați ochii cu multă apă curață și călduță, cel puțin 10 minute. Scoateti lentilele de contact daca exista și dacă pot fi îndepărtate cu ușurință. Continuați să clătiți. Lentilele de contact nu se refolosesc, trebuie aruncate.

După ingerare: Clătiți gura cu apă. Dacă este posibil, administrați 5-10 comprimate de cărbune activ zdrobit și un pahar (1/4 litru) de apă. Nu provocați vărsături.

 

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Deoarece produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice, se vor lua masuri obligatorii pentru protectia apelor, în conformitate cu dispozitiile legale. Nu contaminați apa cu produsul sau ambalajul acestuia. A se evita pătrunderea în canalizare și contaminarea apelor de suprafată. Anunțați autoritățile responsabile în cazul unor asemenea scurgeri.

 

MASURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

Evitaţi dispersia produsului și contaminarea cursurilor de apa și a canalizarilor. Purtați echipamentul de protecție recomandat. Izolați vărsările pentru a preveni răspândirea lor  sau pătrunderea în sistemul de canalizare. Colectati scurgerile de produs și puneti-le în recipiente etichetate corespunzator. Deseurile rezultate vor fi evacuate și distruse conform legislatiei în vigoare. Informaţi autoritățile responsabile în situatia poluarii mediului.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire, recipientele se clatesc de trei ori iar apa rezultata se toarna în rezervorul masinii de stropit. Ambalajele clatite vor fi tinute uscate și curate și se vor preda la centrele specializate de colectare. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.

MASURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Recomandate pentru stingerea incendiilor: spumă, pulbere uscată, dioxid de carbon, apă pulverizată, nisip.A nu se folosi jet puternic de apă. Răciți recipientele expuse cu apă pulverizată.

Produse de descompunere termica: monoxid de carbon și dioxid de carbon. Evitati inhalarea.

Se recomanda purtarea echipamentului de protectie complet și a aparatului de respirat autonom.

Apa folosita pentru stingerea incendiilor, contaminata, nu trebuie sa fie eliminata prin canalizare ci se colecteaza separat și se elimina conform reglementarilor legale.

CONDITII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

A se păstra numai în recipientul original, închis ermetic, în incaperi uscate, răcoroase, bine ventilate, departe de surse de aprindere și de lumina directă a soarelui. A se depozita la temperaturi cuprinse intre 50 și 300 Celsius. Evitati temperaturile foarte ridicate sau foarte scăzute.

 

Utilizări specifice: Produsul este destinat utilizatorilor profesionali, pentru protejarea culturilor agricole impotriva daunatorilor.

CONDIȚII DE FURNIZARE

Toate produsele furnizate de noi sunt de o calitate superioară și credem că acestea sunt adecvate, dar deoarece nu putem exercita controlul asupra depozitării, manipulării, amestecării sau utilizării acestora sau asupra condițiilor meteorologice înainte, în timpul sau după aplicare, care ar putea afecta performanța lor, toate condițiile și garanțiile, legale sau în alt mod, cu privire la calitatea sau utilizarea pentru orice scop a bunurilor noastre sunt excluse. Nici o responsabilitate nu va fi acceptată de noi sau de către distribuitori pentru orice neîndeplinire a performanței, deteriorare sau rănire cauzată de depozitarea, manipularea, aplicarea sau utilizarea acestora. Aceste condiții nu pot fi modificate de către personalul sau agenții noștri, indiferent dacă supraveghează sau nu, sau ajută la utilizarea acestor bunuri.