Valis Plus

Substanța activă: 60 g/kg valifenalat + 150 g/kg hidroxid de cupru + 150 g/kg oxiclorură de cupru
Formulare: granule dispersabile în apă (WG)
Clasificare PERICOL

Certificat omologare: 854/ 25.04.2023

CARACTERISTICI ȘI MOD DE ACȚIUNE
Valis Plus este un fungicid penetrant și care se difuzează eficient împotriva manei viței de vie. Are două
ingrediente active complementare: Valifenalatul, substanță activă din familia CAA (cod FRAC 40), are proprietăți
preventive, curative și anti-sporulante, datorită efectelor sale translaminare și difuzoare.

Cuprul (cod FRAC M1) este un fungicid de contact cu acțiune multi-site, care acționează extern asupra sporilor a
numeroși agenți patogeni.

Cultura spectru de combatere Doza Epoca de aplicare Timp de pauză MRL*
mg/kg
Vița de vie Mana – Plasmopara
viticola
1 kg/ha
Se aplică până la începutul înfloririi
(până la BBCH 61); 2 tratamente/ an la
interval de 10-12 zile
2 kg/ha
Se aplică după începutul înfloririi (după
BBCH 61) 2 tratamente la interval de
10-12 zile
între BBCH 15
(stadiul de dezvoltare
a frunzelor) și BBCH
83 (stadiul de
coacere)
28 zile 20

*MRL – LMA= limită maxim admisă (de pesticide)

Recomandări de aplicare
Valis Plus se aplică pentru mană prin pulverizare foliară, maximum 2 kg/ha, între BBCH 15 (stadiul de dezvoltare
a frunzelor) și BBCH 83 (stadiul de coacere) urmând sistemul de avertizare. Doza este ajustată în funcție de stadiul
de dezvoltare al plantei (consultați tabelul de mai sus).
Timp de pauză: 28 zile
Numărul maxim de tratamente pe sezon: 2 aplicări
Interval între aplicări: 10-12 zile

AVANTAJE:

  • Furmulare unică pentru un control optim atat al manei cat și al altor patogeni în viticultură
  • Fungicid cu valențe de utilizare în managementul integrat al bolilor (IPM)
  • Dublă formulare a cuprului ce asigură o eficacitate și o remanență stabilă
  • Produs cu o plajă largă de aplicare
  • Control optim al manelor tarzii